Kā darbojas reitings

Kā darbojas reitings

Aviokompānijas kopējais novērtējums (indekss) ietver vairākus aviokompānijas darbību novērtējumu (indikatorus). Novērtējuma indikatori ir izstrādāti balstoties uz tiem aspektiem, kas visvairāk interesē klientus izvēloties aviokompāniju. Indikatoru kopums ir dinamisks un tie atbilst vietējiem pieprasījuma kritērijiem.
Aviokompānijas kopējais novērtējums tiek aprēķināts izmantojot īpašu formulu. Vērtējuma aprēķina mehānisms uzskaita kopējo vērtējumu skaitu un vērtējuma rādītājus.

Reitinga formula: Reitings = (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

R - kopējais reitinga rezultāts (indekss)
V - aviokompānijas kritērija novērtējuma skaits
M - minimālais novērtējumu skaits
R - vidējais aritmētiskais visu kritērija novērtējumu rādītājs
С - visu aviokompāniju vidējais novērtējums